· SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA

  Estètica
  Eliminació o prevenció dels ponts tèrmics
  Protecció acústica
  Eliminació de les condensacions internes
  Permet la substitució individual de plaques


Aïllament tèrmic


Protecció contra la intempèrie


Elimina les condensacions externes
Obra: Habitatges Barri del Perer Sant Julià de Vilatorta