· LÀMINES DE BUTIL, EPDM, POLIMÈRIQUES

· IMPERMEABILITZACIÓ DE TERRASSES   AJARDINADES

· MORTER IMPERMEABLE

· PINTURES ESPECIALS

· FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ   CEL·LULAR

 Obra: Residencial Canovelles