· PAVIMENTS   de gres, terratzo, marbres...

· REVASTIMENTS ceràmics, vitrificats, marbres...

· PAVIMENT BASE (Recrescut de morter)

· REVESTIMENTS BASE (Arresbossats)

UN BON PRODUCTE
Subministrament de gresos, terratzos i marbres de primera qualitat, adequats a cada tipus d'aplicació.

UN BON SUPORT
Formació de paviment base, recrescut de morter de baixa retracció, que garantitza l'anivellament dels terres per tal de col·locar a sobre gres, parquet o marbre.

UNA BONA COL·LOCACIÓ
Pesonal professional que sap triar i col·locar el que més s'adapta a cada necessitat.
Obra: Paviments i revestiments (interiors i exteriors) BLAUMAR Residencial d'Arenys de Mar