· DECORATIUS
  Amstrong
  Celenit
  Glascotex
  Alumini
  Pvc

· INDUSTRIALS
  Alumisol
  Pladur-vinílic

· TÈCNICS
  Acústics
  Tèrmics
  Antifoc

Obra: CAP de Torelló